Groepen

De kinderen worden in vijf groepen verdeeld. Bij de groepsverdeling wordt rekening gehouden met de leeftijd en de ervaring van de kinderen. Elke groep krijgt een dierennaam. Van jong naar oud: badeendjes, zebra's, tijgers, kikkers, dolfijnen.

BadeendjesBadeend Hier ligt de nadruk op ‘zelfredzaamheid'
Zebra'sZebra Hier ligt de nadruk op ‘groeien'
TijgersTijger Hier ligt de klemtoon op ‘groeien en overleven'
KikkersKikker Hier wordt vooral aandacht besteed aan ‘overleven'
DolfijnenDolfijn De nadruk ligt hier op 'overleven en leren leiding geven met aandacht voor het innerlijke kind'